ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Hviezdoslavov Kubín

Dňa 13. 2. 2018 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 64. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo 20 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antonyová, Zuzana Hasprová, Anna Fabišová a Jana Nemčeková.

  • kategória / 2. – 4. roč. / – 8 žiakov

V poézii porota 1.miesto neudelila. Na 2. mieste skončil Šimon Baran s ukážkou O cintlivke.  3. miesto patrilo Filipovi  Virágovi, ktorý sa predstavil s básňou Plyšový macko.

Prvé tri miesta súťažiaci obsadili i v kategórii prózy. Cenu za 1. miesto získala Sofia Mináriková s ukážkou Brata musíš poslúchať. 2. miesto Lea Virágová s ukážkou Mach a Šebestová  a 3. miesto Eva Turčeková s ukážkou Adela, ani to neskúšaj.

  • kategória / 5. – 6. roč. / – 8 žiakov

Na 1. mieste v kategórii poézia sa neumiestnil nikto.  2. miesto obsadila Veronika Hricová s ukážkou  Stonožka. 3.miesto Lívia Krajčovičová s Kytičkou jahôd.

V próze odborná porota udelila  1. miesto  Dominike Bezákovej za prednes úryvku z knihy Petra Stoličného  – Dobrý deň, opica Škorica.

  • kategória / 7. – 9. roč. / – 4 žiaci

V poézii 2. miesto obsadila Zuzana Kočajdová z 9.roč. s básňou Óda na radosť. 3. miesto obsadila Sabína Kunkelová s básňou Zlatá muzika.

V próze boli udelené dve miesta. 1. miesto patrilo Ľubošovi Maračkovi z 8.roč. s ukážkou Dobrodružstvá Toma Sawyera  a 2. miesto Terezke Kalininovej s ukážkou Čachtický hrad.

 

Do obvodného kola, ktoré sa bude konať 15 .marca 2018, postupujú 3 víťazi jednotlivých kategórií.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa recitačnej súťaže zúčastnili a víťazom prajeme veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii našej školy.