ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2016

Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN sa konalo 4. februára 2016.

Odbornú porotu tvorili naše milé pani učiteľky. Súťažilo sa v 3. kategóriách

1. Kategória /2. – 4. Ročník/

V poézii sa na 1. mieste umiestnila  Evelin Tamašeková /3. Roč./  s ukážkou Zatúlané húsa

V próze 1. miesto  Sára Šuhajdová /4. Roč./  O dvoch dymoch

 

2. Kategória /5. – 6. Ročník/

V poézii  odborná porota  1. miesto neudelila. Na 2. mieste sa umiestili Naďa Frťalová /5. Roč./  Samuel Bezák /6. Roč./

V próze 1. miesto obsadila  Terezka Kalininová  /6. Roč./  Sedem zhavranelých bratov

 

3. Kategória /7. – 9. Ročník/

V poézii na 1. mieste naša známa recitátorka  Izabela Ševčíková /8.roč./  O potulnom spevákovi

V próze na 1. mieste  Zuzana Kočajdová  /7. Roč./  Kto mi dal také meno

 

Celkovo súťažilo 18 recitátorov. Víťazi, ktorých sme uviedli, postupujú do obvodného kola v KOS 2. Marca 2016.