ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Hviezdoslavov Kubín 2017

Dňa 9. 2. 2017 sa uskutočnilo školské kolo v umeleckom prednese poézie a prózy. 63. ročníka tejto najznámejšej recitačnej súťaže sa zúčastnilo dovedna 21 recitátorov, súťažiacich v troch kategóriách. Odbornú porotu tvorili pani učiteľka Silvia Antónyová, Natália Mitková, Anna Fabišová a Xénia Ferenczyová.

  • kategória / 2. – 4. roč. / – deväť žiakov

V poézii sa na 1. mieste umiestnil Štefan Hraška s textom od Daniela Heviera – Veľké myšlienky malého človeka. Na 2. mieste skončila Maruška Majerníková s ukážkou Sova a 3. miesto patrilo Lei Virágovej, ktorá sa predstavila s básňou Zatúlané mačiatko.

Prvé tri miesta súťažiaci obsadili i v kategórii prózy. Cenu za 1. miesto získala Evelin Tamašeková s ukážkou O cukrových topánočkách, 2. miesto Sofia Mináriková s ukážkou Dokonalá Klára a 3. miesto Eva Šimúnová s ukážkou S dievčiskom sa nehráme.

  • kategória / 5. – 6. roč. / – sedem žiakov

Na 1. mieste v kategórii poézia skončila Sára Šuhajdová, ktorá vystúpila s Baladou o najmladšom synovi od Jána Smreka,  2. miesto obsadila Eva Skačanová s ukážkou od Milana Rúfusa Ako Laktibrada prišiel o bradu.

V próze odborná porota udelila iba 1. miesto, a to Dominike Bezákovej za prednes úryvku z knihy Jána  Uličianskeho – Leonardo, kocúr z ulice.

  • kategória / 7. – 9. roč. / – päť žiakov

V poézii 1. miesto obsadila Izabela Ševčíková s básňou Úryvky z veršov, 2. miesto obsadil René Molnár s básňou Hore nad mestom a 3. miesto Zuzana Kočajdová s básňou Mahuliena alebo o čom je krása.

V próze boli udelené dve miesta. 1. miesto patrilo Denise Hallovej s ukážkou Senzačné dievča a 2. miesto Silvii Skačanovej s ukážkou Moja sestra upírka.

Do obvodného kola, ktoré sa bude konať v marci 2017, postupujú víťazi jednotlivých kategórií.

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa recitačnej súťaže zúčastnili a víťazom prajeme veľa šťastia pri ďalšej reprezentácii našej školy.