ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Hviezdoslavov Kubín 2019

Dňa 12. 2. 2019 sa konalo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 22 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch kategórií. Prednes žiakov hodnotila odborná porota v zložení pani učiteliek Nemčekovej, Hricovej, Gajdošovej a Hasprovej.

V prvej kategórii, ktorá bola určená pre ročníky 2. – 4., sa v prednese poézie umiestil na prvom mieste Filip Virág s básňou Pytačky. Na druhom mieste skončil Šimon Baran s básňou Veľké myšlienky malého človeka a tretie miesto obsadila Nela Podobová s ukážkou Čin-čin. V prednese prózy v prvej kategórii obsadila prvé miesto Klára Majerníková s ukážkou Slimák na colnej prehliadke. Na druhom mieste sa umiestnil Filip Turček s ukážkou Adela, ani to neskúšaj a na treťom mieste Lea Virágová s ukážkou Dokonalá Klára.

V druhej kategórii (5. a 6. roč.) v prednese poézie porota udelila tretie miesto Petrovi Horváthovi s básňou Bolo i bude. V prednese prózy prvé miesto získala Mária Majerníková s ukážkou Ako sa Kukučka a Kukuk pohnevali, druhé miesto obsadila Veronika Hricová s ukážkou Beta Analfabeta a tretie miesto patrilo Sebastiánovi Szabóovi s ukážkou Čarovné bylinky.

V tretej kategórii pre ročníky 7. až 9. sa na treťom mieste v prednese poézie umiestnila Naďa Frťalová s básňou A keby zas. V prednese prózy patrilo prvé miesto Ľubošovi Maračkovi s ukážkou Zbohom a ďakujeme za ryby, na druhom mieste skončila Silvia Skačanová s ukážkou Moja sestra upírka a na treťom mieste sa umiestnila Dominika Bezáková s ukážkou Pribinov kostol.

            Ďakujeme všetkým zúčastneným recitátorom, ktorí nás obohatili príjemným kultúrnym zážitkom. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do obvodného kola, ktoré sa bude konať 14. marca. Postupujúcim želáme veľa úspechov v reprezentácii našej školy.