ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Hviezdoslavov Kubín 2020

Dňa 30. 1. 2020 sa konalo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho trinásť súťažiacich, ktorí boli rozdelení podľa ročníkov do dvoch kategórií. Obe kategórie boli ďalej rozdelené na poéziu a prózu. Odbornú porotu tvorili: Mgr. Ferenczyová, Mgr. Ševčíková, Mgr. Botošová a Mgr. Hasprová.

V prvej kategórii v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila N. Podobová s ukážkou od P. Glocka Kráľ psov a zázračná dolina. Na druhom mieste sa umiestnila M. Bezáková s dielom P. Stoličného Opica Škorica opäť vyvádza. Trietie miesto obsadil F. Virág s prózou Dedo a ja od autorky K. Švecovej.

V prednese poézie v prvej kategórii obsadil prvé miesto D. Hraška s básňou od M. Rúfusa Ako išlo vajce na vandrovku. Na druhom mieste sa umiestnila N. Mandelíková s ukážkou Princ Bajaja od J. Tichého a na treťom mieste E. Mandelíková s básňou T. Janovica Huslia rodinka.

V druhej kategórii v prednese prózy sa na prvom mieste umiestnila L. Virágová s ukážkou od V. Babaríkovej Skejťácke tenisky. Na druhom mieste skončila E. Turčeková s ukážkou To zvládnem od K. Bajzíkovej a na treťom mieste sa umiestnil F. Turček s prózou Ako si vychovať brata od K. Švecovej.

V prednese poézie obsadil druhé miesto L. Gronský s básňou Laktibrada od M. Rúfusa.

Všetci zúčastnení v súťaži v najlepšom svetle predviedli to, čo sa naučili. Ich snaha bola určite zúročená, pretože prítomným divákom a ostatným súťažiacim pripravili skutočný umelecký zážitok. Víťazi jednotlivých kategórií v prednese poézie a prózy postupujú v súťaži ďalej do obvodového kola, ktoré sa bude konať dňa 4. 3.

Postupujúcim prajeme veľa šť

astia.