ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

iBOBOR 2014-2015

Aj v tomto školskom roku si žiaci mohli overiť svoje vedomosti z informatiky a porovnať sa so svojimi rovesníkmi. Zapojili sme sa do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor.

Úspešní riešitelia:

  • Samuel Daubner, 4. ročník
  • Samuel Hlavatý, 4. ročník
  • Katarína Goldová, 4. ročník
  • Alexandra Molitorisová, 4. ročník
  • Matúš Roganský, 4. ročník
  • Lukáš Kozár, 7. ročník
  • David Ceglédy, 9. ročník
  • Martin Krajčík, 9. ročník
  • Kristína Fáberová, 9. ročník

Gratulujeme!

Konečné poradie žiakov

Ako by ste obstáli VY? Otestujte sa a porovnajte svoje vedomosti z informatiky: TU