ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Informácie o stravovaní

INFORMÁCIE  k dotácii na stravu:

  • Informácie  pre rodičov žiakov ZŠ (PDF) – aktualizované 14.9.2020
  • Informácie  pre rodičov žiakov MŠ (PDF)

Harmonogram stravovania v ŠJ (žiaci):