ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Informácie o stravovaní

INFORMÁCIE  k dotácii na stravu od 1. 9. 2019