ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Tamašeková a Ševčíková – víťazky obvodného kola

Dňa 15. 3. 2017 sa uskutočnilo obvodné kolo Hviezdoslavovho Kubína v KOS v Nitre.

Na prvom mieste sa v tretej kategórii umiestnila Izabela Ševčíková (9.ročník).

V prvej kategórii prvé miesto obsadila Evelin Tamášeková a druhé miesto obsadil Štefan Hraška (4.ročník).