ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Jarné prázdniny

Jarné prázdniny žiakov budú od 5.3. – 9.3.2018. Vyučovanie sa začne opäť 12. marca – v pondelok.