ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Jesenné prázdniny

Jesenné prázdniny žiakov 1. – 9. ročníka sú od 30.10. – 2.11.2020 a od 6.11. – 9.11.2020.

Vyučovanie sa začne opäť 10. novembra – v utorok.