ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Jarné upratovanie

Začalo sa jarné upratovanie. Rodičia detí z MŠ a žiaci ZŠ prispeli svojim dielom k skrášleniu okolia našej školy.

Ďakujeme!