ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Karneval

Žiaci ukončili fašiangy karnevalom. Bola dobrá nálada a skvelá zábava. Všetci sa  výborne bavili.

Najkrajšie masky boli ocenené, ostatné masky vyhrali tombolu.

Najkrajšie fotografie:

Tags: