ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Karneval našich „druhostupniarov“

Posledný deň pred polročnými prázdninami sme si spríjemnili fašiangovým karnevalom.

Hoci mali deti na prípravu masiek krátky čas, mnohé sa veľmi vydarili. Deviataci zabezpečili kvalitné ozvučenie a hudbu. Žiaci absolvovali zaujímavé súťaže, vyhodnotili sme masky, naučili sa tancovať spoločný belgický tanec a výborne sme sa zabavili.