ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Karneval na II. stupni ZŠ

Posledný deň v I. polroku (31. januára) prežili žiaci II. stupňa vo fašiangovom duchu. Pri príprave karnevalových masiek prejavili kreatívne vlohy žiaci od V. až po VIII. ročník.

Celou karnevalovou zábavou sprevádzali svojich spolužiakov naši najstarší žiaci – deviataci. Výborne zvládli moderovanie súťaží vedomostných i zábavných: určovanie polohy miest na mape Slovenska, hádanie mien interpretov či názvov piesní mnohých aktuálnych i starších hitov, prekresľovanie obrázku, štafeta s pinpongovou loptičkou, hľadanie párov v „svätom pexese“ a iné.

Najkreatívnejšie masky i najúspešnejšia trieda v súťažiach (tento rok to boli piataci) boli na záver odmenené. Na krátke prázdniny sme tak odchádzali s veselou náladou.

Tags: