ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Karneval na II. stupni

V piatok 7. 2. 2020 sme mali na II. stupni fašiangový karneval. V maskách prišli žiaci od V. po VII. ročník (ostatní boli na lyžiarskom výcviku) a dokonca i pani učiteľky. Počas dopoludnia si žiaci zasúťažili vo viacerých disciplínach: štafetové, slalomové, individuálne i kolektívne, zamerané na rýchlosť i šikovnú taktiku. Zatancovali sme si i spoločný tanec i preskúšali svoje vedomosti. Najkreaívnejšie masky i najúspešnejšia trieda v súťažných disciplínach boli na záver odmenené.

Ďakujeme žiakom za prípravu masiek a pani učiteľkám za prípravu a organizáciu súťaží. Spolu sme si tak vytvorili veselý predvíkendový deň.

Najúspešnejšia trieda v súťažiach : VI.

Ocenené masky:

Aimeé 5.roč.- víla,

Regina 5.roč.- volské oko,

Alica 5.roč.- mráčik,

Nina 6.roč.- dráčik,

Michal 7.roč.- stredoveký Dr. Morus,

Matej 7.roč.- rumunský futbalista,

Oskar, Adam, Alexandra 7.roč.- Adamsovci