ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

KARNEVAL v materskej škole

Aj my najmenší sme oslávili fašiangové obdobie. Pripravili sme si krásne masky a karneval mohol začať.

Tancu, súťažiam, spevu, karnevalovým básničkam nebolo konca –  kraja. Pozrite sa ako sme sa skvelo zabávali.

 

Tags: