ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Karneval

Prvý polrok zakončili žiaci druhého stupňa veselo  – fašiangovým karnevalom. Mnohé masky boli naozaj originálne – napr. socha slobody, tamagoči, daňová kontrola či ruský vojak. Deviataci zabezpečili hudbu a okrem tanca sa žiaci zabavili vo viacerých súťažiach a spoločných hrách. Veríme, že dobrú náladu nikomu nepokazilo ani následné rozdávanie vysvedčení a tak  sa si mohli všetci odniesť radosť aj na víkend predĺžený o jednodňové polročné prázdniny.