ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

KOMPARO 2015

Dňa 12.11. 2015 písali ôsmaci KOMPARO. Naša škola sa každoročne zapája do tohto projektu, čo pomáha zlepšiť kvalitu prípravy na Testovanie 9. Riešené úlohy majú podobnú náročnosť a formu ako úlohy na testovaní. Žiakom je daná jedinečná možnosť vyskúšať si, čo ich čaká v 9. ročníku. Veríme, že sa im darilo a výsledky budú výborné.

Čo je KOMPARO?
Zdroj: www.komparo.sk

Vážení rodičia, vaše dieťa sa povinne zúčastní na celoštátnom Testovaní 9. Výsledok tohto testovania bude preňho dôležitý. Stredné školy ho totiž zohľadňujú v prijímacom konaní. Je preto v záujme každého deviataka, aby v ňom obstál čo najlepšie.
Mnohí žiaci však nemajú s takýmito testami skúsenosti. Naša spoločnosť preto každoročne ponúka žiakom jedinečnú možnosť vyskúšať si testy podobné tým, ktoré ich čakajú na Testovaní 9.
Najbližšie cvičné testovanie KOMPARO bude 12. novembra 2015. Vlani sa na ňom zúčastnilo viac ako 20 700 deviatakov zo 760 škôl a skoro 10 000 ôsmakov zo 422 škôl.
Každý účastník testovania KOMPARO dostane podrobnú informáciu o svojich výsledkoch. Dozvie sa, ako je na tom v porovnaní s rovesníkmi z celého Slovenska, ktoré úlohy mu robia problémy a ktoré učivo si ešte musí zopakovať.
Testovanie KOMPARO je pre školy aj pre žiakov dobrovoľné. Jeho organizátorom je renomovaná nezávislá spoločnosť EXAM testing, ktorá sa profesionálne venuje testovaniu žiakov už vyše 21 rokov (a má naň všetky potrebné povolenia). Projekt nie je zabezpečovaný ministerstvom školstva, to však o ňom vie a nemá voči nemu výhrady (prebieha od roku 2005).
Pre školy je KOMPARO veľmi užitočnou spätnou väzbou. Snažia sa preto, aby sa na ňom zúčastnilo čo najviac ich žiakov. Žiaľ, mnohé školy nemajú peniaze na úhradu poplatku, ktorý je 5,50 € na žiaka (vrátane DPH, spolu za oba testy). Obracajú sa preto na rodičov s prosbou, aby uhradili svojmu dieťaťu toto testovanie.
Malá investícia do vzdelania vášho dieťaťa je určite rozumná. Zvyšuje jeho šance študovať na kvalitnej strednej škole, a tak môže ovplyvniť aj jeho ďalší profesionálny život.