ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Konzultácie

Konzultačné hodiny učiteľov  – pre rodičov a žiakov (2020/2021)

Konzultácie s učiteľmi si môžete dohodnúť telefonicky alebo cez EduPage.

Základná škola Deň v týždni Čas (od-do) Tel. kontakt
Bencová Zuzana Telesná výchov, GEG, NEJ pondelok 13:00 – 13:30 037 65 78 042
Bánesz Gabriel Technika štvrtok 13:30 – 14:00 037 65 78 042
Botošová Eva Tr. uč.: 6. ročník (SJL, DEJ) utorok 13:00 – 13:30 0910 756 832
Ferenczyová Xénia Tr. uč.: 4. ročník pondelok 13:00 – 13:30 037 64 23 924
Morvayová Kristína Matematika (MAT, FYZ) zast. streda 13:00 – 13:30 0910 756 832
Halajová Katarína Tr. uč.: 8. ročník (MAT, FYZ) streda 13:00 – 13:30 0910 756 832
Hasprová Zuzana Tr. uč.: 9. ročník (SJL, ANJ) utorok 13:00 – 13:30 0910 756 832
Hricová Ľubica Tr. uč.: 3. ročník streda 13:45 – 14:15 037 64 23 924
Jedličková Petra Špeciálny pedagóg streda 13:30 – 14:30 0910 756 832
Koprdová Katarína Tr. uč.: 7. ročník (MAT, BIO),
výchovný poradca
štvrtok 13:30 – 14:00 0910 756 832
Krajčír Róbert Informatika,
zástupca riaditeľky
utorok 13:30 – 14:00 037 65 78 042
Nemčeková Jana Tr. uč.: 1. ročník pondelok 13:30 – 14:00 037 64 23 924
Ševčíková Helena Tr. uč.: 2. ročník štvrtok 13:00 – 13:30 037 64 23 924
Ševčíková Mária Katol. náboženstvo utorok 12:30 – 13:00 037 65 78 042
Šillerová Mária Tr. uč.: 5. ročník (ANJ) streda 13:00 – 13:30 0910 756 832
 
Školský klub detí Deň v týždni Čas (od-do) Tel. kontakt
Arpášová Katarína 1.odd.: 1. ročník pondelok 11:00 – 11:30 0950 569 744
Bothgálová Barbora 4.odd.: 4. ročník pondelok 11:00 – 11:30 0950 569 744
Kompasová Anna 2.odd.: 2. ročník pondelok 11:00 – 11:30 0950 569 744
Šlosárová Katarína 3.odd.: 3. ročník pondelok 11:00 – 11:30 0950 569 744