ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Konzultácie

Konzultačné hodiny učiteľov  – pre rodičov a žiakov

Konzultácie s učiteľmi si môžete dohodnúť telefonicky alebo cez EduPage.

 

Základná škola Deň v týždni Čas (od-do) Tel. kontakt
Bánesz Gabriel streda 13:30 – 14:00 037 65 78 042
Ferenczyová Xénia pondelok 13:30 – 14:00 037 64 23 924
Bencová Zuzana utorok 13:30 – 14:400 0910 756 832
Halajová Katarína štvrtok 13:20 – 13:50 0910 756 832
Hasprová Zuzana streda 13:20 – 13:50 0910 756 832
Hricová Ľubica pondelok 14:00 – 14:30 037 64 23 924
Jedličková Petra štvrtok 13:30 – 14:00 0910 756 832
Koprdová Katarína utorok 13:30 – 14:00 0910 756 832
Krajčír Róbert pondelok 13:30 – 14:00 037 65 78 042
Botošová Eva streda 12:50 – 13:50 0910 756 832
Mažecová Zuzana utorok 13:30 – 14:00 037 64 23 924
Nemčeková Jana štvrtok 13:30 – 14:00 037 64 23 924
Ševčíková Helena pondelok 13:30 – 14:00 037 64 23 924
Ševčíková Mária streda 10:00 – 10:30 037 65 78 042
Šillerová Mária štvrtok 13:00 – 13:30 0910 756 832
Školský klub detí Deň v týždni Čas (od-do) Tel. kontakt
Arpášová Katarína pondelok 11:30 – 12:00 0950 569 744
Chytrá Jana pondelok 11:30 – 12:00 0950 569 744
Kompasová Anna pondelok 11:30 – 12:00 0950 569 744
Šlosárová Katarína pondelok 11:30 – 12:00 0950 569 744