ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Konzultácie

Konzultačné hodiny učiteľov  – pre rodičov a žiakov

Konzultácie s učiteľmi si môžete dohodnúť telefonicky alebo cez EduPage.

 

Základná škola Deň v týždni Čas (od-do) Tel. kontakt
Bánesz Gabriel streda 13:30 – 14:00 037 65 78 042
Ferenczyová Xénia pondelok 13:30 – 14:00 037 64 23 924
Gajdošová Miriama pondelok 13:10 – 13:40 0910 756 832
Halajová Katarína štvrtok 13:15 – 13:45 0910 756 832
Hasprová Zuzana streda 11:50 – 12:20 0910 756 832
Hricová Ľubica pondelok 14:00 – 14:30 037 64 23 924
Jedličková Petra streda 14:30 – 15:00 0910 756 832
Koprdová Katarína utorok 13:20 – 13:50 0910 756 832
Krajčír Róbert pondelok 13:30 – 14:00 037 65 78 042
Lysičanová Anna pondelok 13:30 – 14:00 0910 756 832
Mažecová Zuzana štvrtok 13:00 – 13:30 037 64 23 924
Nemčeková Jana štvrtok 13:00 – 13:30 037 64 23 924
Ševčíková Helena pondelok 13:00 – 13:30 037 64 23 924
Ševčíková Mária štvrtok 9:00 – 9:30 037 65 78 042
Záujecová Mária streda 13:30 – 14:00 0910 756 832
Školský klub detí Deň v týždni Čas (od-do) Tel. kontakt
Arpášová Katarína utorok 11:00 – 11:30 0950 569 744
Chytrá Jana utorok 11:00 – 11:30 0950 569 744
Kompasová Anna utorok 11:00 – 11:30 0950 569 744
Šlosárová Katarína utorok 11:00 – 11:30 0950 569 744