ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Korčuliarsky 2018 (5.-9. ročník)

V dňoch 26. – 28. marca 2018 absolvovali žiaci 2. stupňa ZŠ korčuliarsky výcvik. Zopakovali si základnú techniku korčuľovania – jazda vpred, vzad, zastavenie a zdokonalili sa aj v náročnejších prvkoch ako obraty a prekladanie. Na záver výcviku žiaci absolvovali zábavné súťaže a touto formou odprezentovali svoje korčuliarske majstrovstvo.