ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Korčuliarsky výcvik 1.-2. ročník

V dňoch 20. – 22. 3. 2019 na zimnom štadióne na Klokočine sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili korčuliarskeho kurzu pod vedením trénerov z Krasoklubu mesta Nitra. V galérii si môžete pozrieť ako sa im darilo.