ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Korfbalový turnaj

V stredu 6. februára sa naši štvrtáci zúčastnili školských majstrovstiev okresu Nitra v korfbale základných a stredných škôl.

Naši žiaci odohrali štyri zápasy v ktorých si viedli naozaj výborne. Dôkazom toho je aj krásne 3. miesto a pohár ktorý získali.

Toto umiestnenie a celý deň bol pre nich veľmi motivačný a zároveň  príležitosťou zmerať si sily s rovesníkmi.