ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

KORONAVÍRUS – aktuálne informácie a usmernenia

Aktuálne informácie, usmernenia  a pokyny nájdete na stránke:  EduPage > Koronavírus

WEB: www.gorazdnr.edupage.org/blog1