ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Spoločná KRÍŽOVÁ CESTA

Popolcovou stredou začíname pôstne obdobie. Každý piatok ráno o 7,30 hod.  sa spoločne stretneme, všetci žiaci a pedagógovia, na krížovej ceste v telocvični.