ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Kurz prvej pomoci

Dňa 27. 10. 2017 sa žiaci druhého stupňa v rámci Ochrany života a zdravia zúčastnili kurzu prvej pomoci pod vedením študentiek Strednej zdravotníckej školy v Nitre.

Žiaci sa rozdelili do piatich skupím a postupne sa dozvedeli ako poskytnúť prvú pomoc v rôznych situáciách. Vyskúšali si ako vytiahnuť človeka z auta, ako ho s pomocou kamarátov preniesť do bezpečia, uložiť do stabilizovanej polohy, zistiť rozsah zranení, či poskytnúť umelé dýchanie. Veľmi zaujímavé bolo stanovište so zlomeninami, kde si žiaci mohli vyskúšať ako obviazať zlomeninu nohy, ruky, či kľúčnej kosti. V neposlednom rade si žiaci vyskúšali aj ošetrenie bežných domácich zranení ako porezanie a popáleniny.

Kurz sa nám veľmi páčil, každý sa dozvedel niečo nové a prakticky sme si vyskúšali ako poskytnúť prvú pomoc.

Veľká vďaka patrí šikovným študentkám Strednej zdravotníckej školy a pani PhDr. Krištofovej, PhD.