ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Kynologický krúžok

Kynologický krúžok v školskom roku 2013/2014

     aj v tomto školskom roku spočíva činnosť kynologického krúžku v oboznamovaní sa detí so psami. My máme vďaka pani Ševčíkovej k dispozícii najmenšie plemeno chihuahua – čiže čivky. Na krúžok ich vodí pravideľne 6-8, vrátane šteniatok.
     Na kynologickom krúžku sa učíme všetko o psoch – stavba tela, výživa, odchov šteniatok, výcvik poslušnosti, hygienické návyky, veterinárna starostlivosť…  Veľmi obľúbenou činnosťou je voľná canisterapia, ktorú prevádzame ak je zima, zlé počasie alebo „nájazdy“ kliešťov.
     Záujem o kynologický krúžok je veľký, hlavne u žiakov 1. stupňa. Pre veľa z nich je kontakt so živým psíkom jediná možnosť  na krúžku, nakoľko doma psíkov nemajú. Ale aj tí,  čo ich doma majú, s radosťou navštevujú krúžok, kde si navzájom odovzdávajú skúsenosti so svojimi miláčikmi, veľa, veľa o nich hovoríme, pýtajú si rady od skúsenej, dlhoročnej chovateľky, teda od tety Zity.
     Veľmi dôverne poznajú mená i vek psíkov. Majú vzťak ku konkrétnym obľúbeným psíkom. Je veľký záujem o  možnosť  pohrať sa i so šteniatkami, ktoré si dokážu získať ich srdiečka svojim šantením.
     Kynologický krúžok svojou činnosťou približuje deťom prírodu, upevňuje vzťah k živým zvieratkám i  k prírode samej, a tým i  k našej planéte.