ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Literárno-dejepisná exkurzia do Martina

Vo štvrtok 11.10.2018 sa naše triedy druhého stupňa zúčastnili exkurzie do Martina. Ráno, očakávajúc pekne strávený deň, sme nastúpili do autobusu a pomodlili sa desiatok svätého ruženca, aby nás Panna Mária a Ježiš ochraňovali a sprevádzali celým dňom. Našou prvou zástavkou bolo Múzeum slovenskej ľudovej dediny. Martin bol pohltený hustou hmlou a teplota sa zdala byť ešte nižšia, než v skutočnosti bola. Po babom lete nebolo ani stopy. Napriek tomu sme sa vybrali do mierneho kopca ku skanzenu, ktorý sa nachádzal v Jahodníckych hájoch. Múzeum v prírode nám priblížilo ľudové staviteľstvo, bývanie a život tradičných dedinských spoločenstiev na Slovensku v 19. a 20. storočí. Práve tento skanzen je totiž najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. So žiakmi sme si mohli pozrieť, ako vyzerala taká škola v dávnej dobe, malý kostolík, požiarna zbrojnica, súkennícka dielňa či vozáreň. Po prehliadke sme zišli cez les späť k autobusu, ktorý nás zaviedol do samotného centra mesta.

Druhou zastávkou bol Martinský cintorín, kde sme navštívili miesta odpočinku ľudí, ktorí urobili veľa pre slovenský národ na poli literárnom, umeleckom alebo politickom. Po krátkej obednej pauze naše kroky viedli do Slovenského literárneho múzea, kde je prezentovaná staršia slovenská literatúra od Veľkej Moravy, cez barok, osvietenstvo až po slovenskú modernu 20. storočia. Našu pozornosť upútali najmä originálne výtvarné diela slovenských umelcov, rôzne písacie potreby od najstaršieho obdobia a v neposlednom rade Štúrova slovenčina, v ktorej neexistoval ypsilon a riadila sa pravidlom „píš, ako počuješ“.

Po zaujímavej prehliadke sme sa vybrali na malé námestíčko v Martine, kde sa 6. a 7. júna 1861 konalo verejné zhromaždenie, na ktorom bolo prijaté Memorandum slovenského národa, kde Slováci žiadali, aby sa na úradoch a školách používala iba slovenčina, ďalej žiadali uznanie svojbytnosti slovenského národa, vlastné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Nakoniec nás čakal rozchod na pešej zóne a cesta domov.
Verím, že sa žiakom exkurzia páčila a veľa sa toho dozvedeli. Taktiež si odniesli so sebou mnoho zážitkov a pekných spomienok, takže ak ste ešte nenavštívili Martin a nádherný skanzen, rozhodne si urobte výlet.

Mgr. Miriama Gajdošová