ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Little Red Riding Hood

Dňa 21.10.2014 si naši piataci a šiestaci pozreli činoherné divadelné predstavenie v modernom prevedení „Little Red Riding Hood“. Takouto ľahkou a hravou formou si overili svoje vedomosti z anglického jazyka, zároveň sa príjemne zabavili, určite sa aj niečo nové naučili a rovnako sa mohli poučiť z toho, koľko nepríjemností im môže spôsobiť klamstvo,  ako sa to stalo aj Červenej Čiapočke v tomto príbehu.