ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Lyžiarsky výcvik v Čičmanoch

V dňoch 26.2. – 1.3.2012 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v Čičmanoch.  Cirkevná ZŠ sv. Marka v Nitre organizuje lyžiarske kurzy pravidelne už niekoľko rokov  pod vedením skúseného pedagóga Ing. Antona Rajeca.  Aj tento rok sme dostali pozvánku a žiaci našej školy ju radi prijali.  Výcviku sa zúčastnilo 11 žiakov 5. – 8. ročníka. Vedúcim skupiny bol Mgr. Róbert Krajčír.

Cieľom lyžiarskeho výcviku bolo naučiť žiakov základnú techniku zjazdového lyžovania. Cieľ sa nám podarilo splniť, začiatočníci základnú techniku zvládli. Pokročilí lyžiari sa zlepšovali na náročnejších svahoch, kde bola potrebná väčšia dávka odvahy a zdatnosti.