ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Malá finančná akadémia v 2.B

Žiaci 2.B sa zapojili do projektu Malá finančná akadémia s Kozmixom. Projekt v sebe spája tému finančnej gramotnosti a pedagogické inovácie, ktoré do škôl prinášajú trendy svetovej pedagogiky. Dôraz je kladený na tímovú spoluprácu, zážitkové aktivity, ako aj čítanie a počúvanie s porozumením.

Aktivity sa realizujú na dennej báze formou blokového vyučovania. Časový plán pre toto zaujímavé vyučovanie je 8 týždňov a celá téma končí záverečnou prezentáciou.

VIDEO: TU