ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Máme radi Slovensko – Hradisko Zobor (DigiŠkola)

História nitrianskeho hradiska

Národná kultúrna pamiatka Hradisko Zobor je najstaršia a najrozsiahlejšia pamiatka v blízkosti mesta Nitry. Ohraničuje ho obranný val, dlhý takmer 2 km, miestami vysoký až 7 metrov, ktorý obopína temeno vrchov Pyramída a Zobor na juhozápadnom výbežku masívu Tríbeč. Areál Hradiska Zobor má rozlohu približne 15 ha. Do hradiska sa vchádzalo tromi bránami, umiestnenými vo východnej, severnej a západnej časti valu. Vznik Hradiska sa datuje do neskorej doby bronzovej (10. až 8. storočie pred n. l.). Najstaršie osídlenie je späté s ľudom lužickej kultúry. Osídlenie tu pretrvalo do začiatku staršej doby železnej.

 

Výstup na hradisko Hradisko Zobor sa začína z konečnej zastávky MHD pri Nemocnici sv. Svorada. Na tomto mieste sa nachádza aj informačná tabuľa o Hradisku Zobor.

Hlavné fukcie

Hradisko Zobor malo strategické postavenie. Bolo prvým nárazníkovým hradiskom z oblasti dolného Ponitria s dobrým a širokým rozhľadom, s možnosťou pozorovať a kontrolovať veľké územie. Bolo súčasťou reťazového systému hradísk, ktoré plnili signálnu, obrannú a dorozumievaciu funkciu. Patrili sem aj neďaleké hradiská Žibrica, Veľký Lysec, Veľký Tríbeč, Krnča – Tábor.

Opevnenie Hradiska a ťažko dostupný terén poskytovali v čase ohrozenia útočisko pre obyvateľov okolitých otvorených osád na svahoch Zobora a v údolí Nitry.
Samotný obranný val pozostával z násypu kamenia a hliny, ktorý bol v spodnej časti spevnený drevenou konštrukciou. Na hrebeni valu stála palisáda z drevených kolov. Z vnútornej strany valu je takmer v celej dĺžke viditeľná priehlbeň, ktorá vznikla vyťažením materiálu na jeho výstavbu.

Vo vnútri hradiska sa pravdepodobne nachádzali drevené obydlia, hospodárske a zásobné objekty na uskladnenie potravín. Cisterna na zachytávanie dažďovej vody vznikla prehradením úžľabiny obranným valom v západnej časti hradiska

Obranný val

Takmer po celej trase obranného valu Hradiska Zobor vedie náučný chodník. Návštevník, ktorý sa naň vyberie získa úplný obraz o Hradisku Zobor spojený s peknou vychádzkou na Pyramídu a majestátny vrch Zobor.
Historický náučný chodník začína a končí na Pyramíde.

Má 8 zastávok:

  1. Počiatok valu
  2. Rázcestie val – modrá
  3. Západná brána
  4. Cisterna
  5. Severná brána
  6. Zobor – akropola
  7. Odbočka z červenej
  8. Východná brána

Historický náučný chodník Hradisko Zobor

Historický náučný chodník Hradisko Zobor je okruh o dĺžke 1,95 km. Vyznačený je jednosmerne v smere hodinových ručičiek. Prechádza vo veľkej miere priamo po obrannom vale, križuje jestvujúce turistické chodníky a v malej miere ich aj využíva.

Najvyšším bodom je vrch Zobor, leží vo výške 587 m n. m., a najnižším cisterna, ktorá leži vo výške 505 m n. m. Celkové prevýšenie trasy je 110 m.
Informačné tabule a symbol značenia Vás navigujú celou trasou.(FOTO – symbol)

Čas prechodu je približne 45 minút.. K celej túre je však treba pripočítať výstup a zostup z Pyramídy k zástavke MHD pri Nemocnici sv. Svorada.

Turistické informácie:
Chránené územie: CHKO Ponitrie
Východisko: Pyramída
Dĺžka: 1,95 km, prevýšenie 110 m
Čas prechodu: cca 3/4 hod.
Počet zastávok: 8
Zameranie a typ chodníka: historický náučný chodník
Náročnosť terénu: stredne náročný
Náväznosť na turistickú značku: modrá, zelená, červená značka
Prístup: Nitra – Liečebný ústav Zobor, po modrej značke; Nitra – Artin, po modrej značke
Rok otvorenia, garant: 2008, o.z. Hradisko Zobor
Okolité náučné chodníky: Náučný chodník Zoborské vrchy

Historický náučný chodník hradisko Zobor realizovali:
o. z. Hradisko Zobor v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Nitre.