ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Martin Kompas a Kristína Fáberová – úspešní riešitelia obvodného kola Pytagoriády

Dňa 29. marca 2012  sa konalo obvodné  kolo  33. ročníka   matematickej Pytagoriády.  Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády  Martin Kompas – 3. ročník, Lukáš Kozár – 4. ročník, Kristína Fáberová – 6. ročník  postúpili do obvodného, v ktorom sa zaradili medzi prvých desať úspešných riešiteľov.