ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Memoriál 2013

Aj tento rok sme sa dňa 14. júna 2013 zúčastnili športovej súťaže – Memoriál Stanka Chytrého. Vybraní žiaci súťažili vo futbale a vybíjanej v rôznych vekových kategóriách. Na Memoriál prijali pozvanie aj žiaci so ZŠ sv. Marka, ZŠ sv. Svorada a Benedikta a Gymnázia sv. Cyrila a Metoda.

Malý futbal (3. – 4. ročník): 1. miesto – ZŠ s MŠ sv. Gorazda o skóre pred ZŠ sv. Marka

Malý futbal (5. – 7. ročník): 1. miesto – ZŠ sv. Marka

Malý futbal (8. – 9. ročník): 1. miesto – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

Vybíjaná (5. – 7. ročník): 1. miesto – ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Vybíjaná (8. – 9. ročník): 1. miesto – ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Okrem súťaženia sme spoločne so žiakmi ostatných škôl prežili príjemný slnečný deň, kde žiaci mohli získať nielen nové skúsenosti, ale aj nových kamarátov.

Memoriál Stanka Chytrého je každoročne organizovaný ZŠ s MŠ sv. Gorazda  a ZŠ sv. Marka.