ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Memoriál Stanka Chytrého – 2014

V piatok 30. mája 2014 sa konal ďalší ročník športovej súťaže – Memoriál Stanka Chytrého. Žiaci súťažili vo futbale a vybíjanej v rôznych vekových kategóriách.

Výsledky v jednotlivých kategóriách:

Malý futbal (3. – 4. ročník): 1. miesto – ZŠ sv. Marka

Malý futbal (5. – 7. ročník): 1. miesto – ZŠ sv. Marka

Malý futbal (8. – 9. ročník): 1. miesto – Gymnázium sv. Cyrila a Metoda

Vybíjaná (5. – 7. ročník): 1. miesto – ZŠ sv. Svorada a Benedikta

Vybíjaná (8. – 9. ročník): 1. miesto –  ZŠ s MŠ sv. Gorazda