ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Menovanie zástupcu školy

Dňa 1.11.2016 bol do funkcie zástupcu riaditeľa školy menovaný Mgr. Róbert Krajčír (PDF)