ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Mgr. Ing. Marek Malík – ocenenie dlhoročnej práce

V dňoch  10.-11. októbra 2018 sa  konala v Poprade celoslovenská porada riaditeľov všetkých katolíckych škôl.

Bohatý pracovný program, za účasti odborníkov z oblasti školstva a vedy a významných osobností katolíckej cirkvi,  bol zavŕšený slávostným oceňovaním pedagogických zamestnancov z celého  Slovenska, ktorí sa zaslúžili svojou prácou  o rozvoj katolíckeho školstva.

Medzi ocenenými bol aj náš bývalý pán riaditeľ Mgr.Ing. Marek Malík.

Srdečne gratulujeme!