ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Mikuláš 2011

 

6. decembra sme od rána netrpezlivo  čakali či príde aj ku nám do školy sv. Mikuláš s anjelským sprievodom  a niečo dobré nám prinesie.   A prišiel!

Naši žiaci si pre Mikuláša pripravili s pani učiteľkami bohatý program plný básničiek, piesní, tanca do ktorého pozvali aj Mikuláša s anjelmi. Mikulášovi sa vystúpenie veľmi páčilo a každého odmenil sladkosťou. Dúfame, že Mikuláš k nám zavíta aj budúci rok. Už sa tešíme!