ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Milión detí sa modlí ruženec

Mesiac október 2019 vyhlásil pápež František za Mimoriadny misijný mesiac.

Tohtoročná celosvetová iniciatíva Milión detí sa modlí ruženec, ku ktorej sme sa opäť pripojili, sa venovala téme Misie.

S deťmi sme sa modlili za misionárov a nové misijné povolania.