ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

Aj tento rok Pápežské dielo “Kirche in Not” pozvalo deti z celého sveta zúčastniť sa na tejto modlitbovej iniciatíve. 

Keďže 18.október bola tento rok nedeľa, mnohí naši žiaci sa zapojili do tejto iniciatívy zo svojich domovov online a niektorí z nich aj veľmi aktívne zaslaním nahrávky jedného „Zdravas Mária“ alebo niektorej inej modlitby. Na Slovensku sa do tejto iniciatívy zapojilo viac ako 35000 detí. Sme radi, že aj my ako škola sme prispeli aspoň malým zrniečkom v prosbe za mier a jednotu vo svete.  Žiaci druhého ročníka sa modlili na tento úmysel v rámci hodiny Katolíckeho náboženstva.

 

Aj deti našej materskej školy sa  pridali k modlitbe sv. ruženca.