ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Milión detí sa modlí ruženec

Iniciatíva „Milión detí sa modlí ruženec sa stretla celosvetovo s veľkým ohlasom. V minulom roku sa jej zúčastnili deti v 69 krajinách vrátane detí z našej škôlky a školy.
Aj tento rok sme sa 18.októbra o 9,00 zjednotili v modlitbe ruženca každý vo svojej triede.
Modlili sme sa za pokoj vo svete a pridali sme aj naše osobné úmysly.

…Bolo to v nedeľu, 13.mája 1917, keď sa František, Hyacinta a Lucia stretli s „Krásnou Pani z neba“. Zúrila 1.svetová vojna a všetci ľudia si priali mier. Krásna Pani prosila deti už pri prvom stretnutí: „Modlite sa ruženec každý deň!“