ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Misie v našej škole

S mottom „Počujte slovo od Boha vám zoslané“ sa v pondelok 4. marca 2013 začali v Nitre dvojtýždňové mestské ľudové misie. Spoločným menovateľom všetkých podujatí, ktoré sa v tomto čase uskutočňujú, je Rok viery a Cyrilo-metodské jubileum.

Prvá časť misií sa začala spoločným programom pre všetky nitrianske farnosti. Bola zameraná viac na evanjelizáciu. Misijné skupiny navštevovali nákupné centrá, zariadenia sociálnych služieb, nemocnice…. Súčasťou bola aj nepretržitá eucharistická adorácia v kostole sv. Martina na Chrenovej, celodenné čítanie Svätého písma v kostolíku sv. Michala na Farskej ul., na kalvárii boli každý večer prednášky pre rôzne skupiny ľudí (učiteľov, lekárov, rozvedených….)

Druhá časť sa odohráva vo farnostiach. Tu sú pre veriacich pripravené prednášky a sväté omše vedené poverenými tímami.

V rámci farských misií sa na našej škole vo štvrtok 14.3. 2013 konali misie pre žiakov školy. Sestra Petra so svojimi spolupracovníčkami – študentkami gymnázia sv. Cyrila a Metoda zaujímavým spôsobom oslovovala vo viere našich malých i väčších kresťanov a predstavila nám Pannu Máriu ako Matku všetkých národov. Na pamiatku si mohli zobrať obrázok s modlitbou k P. Márii pre seba i svojich blízkych. Ani sa nenazdali a stali sa malými apoštolmi.

 

Comments are closed