ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Misijné múzeum

13.11. 2018 sme už tradične navštívili Misijné múzeum na Kalvárii. Včielky, Lienky a Žabky mali možnosť oboznámiť sa so životom misionárov a exponátmi privezenými z ich ciest.