ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Misijné múzeum

Všetky triedy našej materskej školy navštívili Misijné múzeum na Kalvárii. Okrem prehliadky stálej expozície sa stretli s vizionárom z Afriky od ktorého prijali požehnanie.