ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MISIJNÉ TRHY

Pozývame Vás  na MISIJNÉ  TRHY, ktoré budú prebiehať počas celého dopoludnia v nedeľu 16.  decembra 2012  pred Farským kostolom sv. Martina v Nitre na Chrenovej 🙂