ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Misijné trhy 2011/2012

Dňa 12.decembra 2011, tak ako každoročne v tomto čase, sme zrealizovali predaj vlastnoručne
zhotovených drobných výrobkov vrámci misijných trhov, ktoré sa uskutočnili pred farským Kostolom
sv. Martina v Nitre na Chrenovej.

Výťažok z predaja sme venovali chudobným ľuďom v Indii na výstavbu kostolíka v Adampare v štáte
Kerala. Katolícka Cirkev tu plní dôležité poslanie, vzdeláva chudobné deti, zriaďuje nedeľné školy
a venuje sa opusteným deťom.

Tešíme sa, že sme prispeli dobrej veci, že aj deti v Indii sa budú mať kde stretávať a vzdelávať sa.