ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Misijné trhy v ZŠ s MŠ sv. Gorazda 2017

V dňoch 6.11. až 10.11.2017 sa v ZŠ s MŠ uskutočnili Misijné trhy. Zapojili sme sa sumou 260,25 Euro do Misijného diela detí, ktoré sa snaží o to, aby deti v misiách vyrastali zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Toto dielo poskytuje financie na stavby a prevádzkovanie nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky postihnuté deti, pokrýva nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou vodou.

Ďakujeme všetkým zúčastneným za otvorené srdcia pre chudobu iných.  Vaše príspevky sme odoslali na adresu Pápežských misijných diel národnej kancelárie v Bratislave.