ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: Modlitba posvätného ruženca

Dňa 18. októbra o 9:00 sa aj materská škola zapojila do modlitby posvätného ruženca za jednotu a pokoj: ,,Milión detí sa modlí ruženec“