ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Modlitba za život

Milí rodičia a žiaci! Počas mesiaca novembra sa chceme  zapojiť do projektu „Fóra života“ a prehĺbiť sa v hodnotách úcty k životu. Cieľom novembrového podujatia je modlitbou alebo zapálením sviečky si pripomenúť všetky deti, ktoré sa nemohli narodiť. Kúpou sviečky zároveň môžeme podporiť všetky aktivity, ktoré „Fórum života“ organizuje na ochranu života od počatia až po prirodzenú smrť. Pre tých, ktorí by ste sa chceli zapojiť a máte dieťa v materskej škole, naša škola v spolupráci s „Fórom života“ ponúka možnosť zakúpenia sviečky pred vstupom do  materskej školy. Žiaci prvého stupňa si môžu sviečku zakúpiť počas hodín katolíckeho náboženstva a tí, ktorí ste doma, tak v priloženom letáčiku nájdete aj iné spôsoby ako sa zapojiť. Priložme spoločne srdce aj ruku k dielu a chráňme život, ktorý je veľkým darom od Boha.

 

Modlitba za život 

Pane, chválime Ťa, že si nás utvoril tak zázračne. Tvoje oči nás videli, keď sme ešte neboli stvárnení a v tvojej knihe boli zapísané všetky naše dni, len pomyselné, lebo sme ešte ani jeden neprežili. Ďakujeme Ti za život samotný, lebo ten je pre nás najväčším darom.

Ďakujeme za našich rodičov, ktorí sa rozhodli pre náš život a prosíme Ťa, aby sa rovnako rozhodli všetci aj napriek ťažkostiam a tlaku, ktorý im to rozhodnutie nerobí ľahším. Ďakujeme Ti, Pane, za lekárov a všetkých ľudí, ktorí zachraňujú životy tých, ktorí si ich sami zachrániť nemôžu.

Daj im odvahu bojovať za tých najmenších, aj keď im svet čoraz častejšie hovorí, aby konali inak. Daj nám všetkým spoznať pravdu, že každý ľudský život má rovnakú hodnotu a trvá od počatia až po prirodzenú smrť.

Daj nám oči, aby sme videli tých, ktorí potrebujú pomoc, daj nám uši, aby sme počuli ich volanie, daj nám ruky, aby sme im pomohli niesť ich bremeno a daj nám ústa plné slov útechy a pochopenia. Pane, daj nech sme pripravení urobiť všetko pre tých, ktorí sú tu tiež, len ich nie je vidieť tak, ako je vidieť nás. Amen.

Vytvoril: 4life mission tím UPeCe Bratislava. S cirkevným schválením Arcibiskupského úradu v Bratislave zo dňa 21. augusta 2019, Prot. N. 3098/2019