ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Moja Família

Žiaci našej školy sú zapojení do projektu  Moja Família.  Jeho cieľom je zvýšenie finančnej gramotnosti detí na slovenských školách.  Je to program finančného vzdelávania, určený pre žiakov základných škôl.

Čo je finančná gramotnosť?  Je to  znalosť finančných nástrojov, ich fungovanie a ich zmysluplné využívanie. Buduje elementárnu finančnú gramotnosť. Vďaka modernej forme –  výuky    prostredníctvom internetovej hry sa naplnili  očakávania aktívneho prístupu zo strany žiakov.

Téma je aktuálna nielen u nás, ale aj na úrovni Európy. Projekt rešpektuje „Národný štandard finančnej gramotnosti“  a  „Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2011/2012“.

Obsah vychádza z odporúčaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, nadväzuje na UO a zapája žiakov modernou a aktívnou formou.

Viac na  www.mojafamília.sk