ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

Moja prvá škola

Projekty KOZMIX SCIENCE

Základné informácie:

Tím pedagógov a odborníkov na vzdelávanie pripravil pre učiteľov projekty, ktoré sú svojím obsahom a aktivitami zaujímavé a inšpiratívne pre vašich žiakov, a navyše pre učiteľov prinášajú komplexné riešenie. Každý z ponúkaných 11 interaktívnych projektov je spracovaný v podobe interaktívneho metodického materiálu, ktorý pozostáva z podrobných námetov na realizáciu projektu vo všetkých jeho fázach. Neoddeliteľnou súčasťou každého projektu sú doplnkové materiály v rôznych podobách: pracovné listy, videá, animácie, audionahrávky a množstvo iných materiálov, ktoré má učiteľ k dispozícii.

Prednosťou takýchto projektov sú aktivity orientované na rozvoj emočnej inteligencie a mäkkých zručností žiakov.

Informácie o projekte
EDULAB je nezisková organizácia, ktorej poslaním je podpora zavádzania inovácií v oblasti vzdelávania. K tomu sú, okrem iného, potrebné aj moderné vzdelávacie materiály pre pedagógov, osobitne pre tých na 1. stupni základných škôl, kde ich je kritický nedostatok.

Chceli by sme, aby sa učitelia aj žiaci do školy tešili, pretože veríme tomu, že škola môže byť priestor na realizáciu potenciálu ako žiakov tak i učiteľov. Každá časť projektu sa zaoberá aktivitami, ktoré smerujú k naplneniu tohto cieľa.

Ciele projektu
Inšpirovať učiteľov a predstaviť im najnovšie trendy vo vzdelávaní.
Sprístupniť moderné učebné materiály v súlade so ŠVP.
Zaujať žiakov inovatívnymi spôsobmi výučby.
Poskytnúť bezplatnú metodickú podporu na vysokej úrovni.
Vytvoriť vzdelávací priestor, v ktorom je radosť učiť a učiť sa.
Zlepšovať imidž každej zapojenej školy.

Benefity pre školu
Bezplatné učebné materiály
Bezplatné semináre
Bezplatný prístup na portál kozmix.sk
Bezplatná kolekcia bádateľských projektov
Profesionálna podpora pre pedagógov
Inovácie vo výučbe
Zvýšenie atraktivity školy pre rodičov
Súťaž pre učiteľov aj žiakov

Viac na: www.mojaprvaskola.sk