ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SV. GORAZDA V NITRE

MŠ: aktivity na OKT-NOV 2016

  • 6.10. ŠINDOLKA – navštívime DOD na SOŠ veterinárnej. Budeme cestovať objednaným autobusom. Potrebné je len primerané oblečenie pre deti. Reflexné vesty a klobúčiky zabezpečíme. Podobne aj o pitný režim a drobné občerstvenie bude postarané. http://www.sosvetnr.sk/main/titulka.html
  • 11.10. Návšteva poníkov- v tento deň budú mať deti možnosť jazdiť na poníkoch.
  • 10.-11.10. ZBER JESENNÝCH PLODOV rôznych druhov na výzdobu. Zároveň bude prebiehať výstava výtvorov, ktoré zhotovia rodičia spolu s deťmi a prinesú ich do materskej školy.
  • 12.-13.10. Tekvičiačik – VÝSTAVA JESENNÝCH VÝTVOROV
  • 2.11. NÁVŠTEVA CINTORÍNA – na sviatok Pamiatky zosnulých absolvujeme návštevu Chrenovského cintorína, kde vyslovíme jednoduchú modlitbu. Je potrebné vhodné oblečenie podľa počasia. Deti môžu priniesť sviečku, alebo kvety.
  • 7.11. MISIJNÉ MÚZEUM na Kalvárii navštívime objednaným autobusom.
  • 10.-11.11. bude prebiehať MISIJNÁ BURZA. Je to možnosť, ako prispieť na Pápežské misijné diela. Deti v týchto dňoch prinášajú do materskej školy hračky a knihy, ktoré sa budú od 14.11. do 16.11. predávať za symbolickú cenu. Výťažok je odoslaný na Misijné dielo detí Pápežské misijné diela, národná kancelária, P.O.Box 74, 814 99 Bratislava, Slovenská Republika. Misijné dielo detí sa snaží, aby mohli deti v misiách vyrastať zdravé a bez strachu o svoju budúcnosť. Financuje stavby a prevádzkovanie nemocníc, škôl, sirotincov, centier pre duševne a fyzicky postihnuté deti, pokrýva nákup učebných pomôcok a oblečenia, či navŕtanie studní s pitnou vodou.
  • 18.-21.10. a 24. -27.10. bude tradične prebiehať plavecký výcvik v triedach Lienok a Včielok. Podrobnosti u triednych učiteliek.

Požehnaný čas želá Lenka :)+

Tags: ,